จังหวัดหนองคายเตรียมจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2562

วันที่ 8 ม.ค. 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้สอบถามยังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ถึงความพร้อมของการจัดงาน ทั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการด้านพิธีการ, การจัดนิทรรศการผลงานของส่วนราชการต่างๆ, การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ทั้งลานกิจกรรม ถนนอาหารปลอดสุรา การออกร้านมัจฉากาชาด การออกรางวัลสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (Otop) การแสดงประกอบแสง สี เสียง ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และตำนานสงครามปราบฮ่อ, การคัดเลือกคนดีศรีหนองคาย การแข่งขันกีฬา การประกวดร้องเพลง การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล และการอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2562 โดยในช่วงเช้าของวันที่ 5 มี.ค.62 จะมีพิธีการสำคัญ ได้แก่ พิธีสักการะศาลหลักเมือง, พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย , พิธีสักการะ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อองค์เดิม ณ บริเวณด้านข้าง สภ.เมืองหนองคาย, พิธีวางพวงมาลา, พิธีบวงสรวงอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ วีรชนวีรกรรมสงครามปราบฮ่อ และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหลังใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.09 น. เป็นต้นไป.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย