เปิดที่ทำการสาขาพรรคสยามพัฒนาที่หนองคาย...หัวหน้าพรรค หยอดลูกอ้อน หันมามองพรรคเล็กที่ตั้งใจจะพัฒนาประเทศ มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แท้จริง

วันที่  8 ม.ค.62  เวลา  10.00 น.  ณ  บ้านเลขที่ 37  ม.6  หมู่บ้านนาทา  ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  ดร.บุญส่ง  เกิดหลำ  หัวหน้าพรรค  “สยามพัฒนา”  ได้เดินทางมาเปิดที่ทำการสาขาพรรค  สยามพัฒนาจังหวัดหนองคาย  พร้อมพบปะพุดคุยกับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคสยามพัฒนาทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วยว่าที่ผู้สมัคร  เขตเลือกตั้งที่  1  ดร.สมคิด  ขันทอง  อดีตศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21,  เขตเลือกตั้งที่  2  นายธีรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  อดีตอาจารย์สอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย   และนายสถิตย์  สีสวาท  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิกพรรคที่เดินทางมาให้การต้อนรับ

ดร.บุญส่ง  เกิดหลำ  หัวหน้า  “พรรคสยามพัฒนา”  กล่าวว่า  วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมา เปิดสาขาพรรคสยามพัฒนาที่จังหวัดหนองคาย  และมาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกพรรคสยามพัฒนา  ที่ได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือ  “รู้คุณค่าประชาธิปไตย”

สำหรับพรรคสยามพัฒนานั้น  มีต้นทุนคือสมาชิกพรรคและประชาชนที่รักในประชาธิปไตยที่อยากจะให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง  “พรรคสยามพัฒนา”  นั้น  มีนโยบายที่สำคัญก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี  ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องเร่งรีบดำเนินการทันทีหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง  พรรคสยามพัฒนาไม่มีนายทุน  ไม่มีต้นทุนที่สูงเท่าพรรคการเมืองใหญ่  หรือมีผู้อุปถัมภ์พรรค  แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญ   แต่พรรคสยามพัฒนามีต้นทุนที่สำคัญก็คือ   “มีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน”   พวกเราจึง รวบรวมบุคลากรที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน  จัดตั้งพรรคสยามพัฒนาขึ้น  เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง 

ส่วนการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้  พรรคสยามพัฒนา  ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จำนวน 55 เขต  และหวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะให้การสนับสนุน ทั้ง 55 เขต  อย่าให้นักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์  แต่มีชื่อเสียงของพรรค  ชื่อเสียงของหัวหน้าพรรค  หรือ มีเงินทุนจำนวนมาก  เข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎร  โดยไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แท้จริง  เพียงแค่ไปเป็นเสียงข้างมาก  ไปเป็นหุ่นเชิด  เมื่อเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น  คือไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง  จึงเกิดปัญหาวนๆ ซ้ำซาก  ดังนั้นตนจึงขอวอนพี่น้องประชาชนหันมาให้ความสำคัญสำหรับพรรคเล็กๆ  อย่าง  “พรรคสยามพัฒนา”.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย