เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ...นายอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี นำชาวบ้านผือจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาอำเภอบ้านผือ ร่วมกันจัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาจราจร เก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ กล่าวต่อว่าและในวันนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดลำห้วยข้างบริเวณกองร้อย อส. อำเภอบ้านผือ ทำความสะอาดอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านผือ หอประชุมอำเภอบ้านผือ ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบ้านผือ นับว่าเป็นการขยายผลและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่อำเภอบ้านผืออย่างต่อเนื่อง.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย