ฝ่ายนิติการและคณะกรรมการไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลหนองคาย จัดประชุมวิชาการ โครงการจัดการคดีทางการแพทย์

วันที่ 4 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ฝ่ายนิติการและคณะกรรมการไกล่เกลี่ย จัดประชุมวิชาการ โครงการจัดการคดีทางการแพทย์”  โดย นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงใจทิพย์  รุจนเวชช์ รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นประธาน มี นางสุเนตรา  สุภาแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  คณะกรรมการไกล่เกลี่ย กล่าวรายงาน 

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย และบุคลากรในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้มีความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพให้คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยให้มากขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดความขัดแย้ง ตลอดจนวิธีการดำเนินการ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล บุคลากร หากเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนุชา  กาศลังกา  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานระงับข้อพิพาททางการแพทย์กองกฎหมาย สำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์ฉัตรพร  หัตถกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน.

 

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย