อิ่มบุญทั้งอำเภอ!!! นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นำชาวท่าบ่อร่วมทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณี ที่วัดคำป่าก้าว ต.หนองนาง

วันที่ 9 พ.ย. 2561 ที่วัดคำป่าก้าว บ้านคำป่าก้าว ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พระครูสุตวีรธรรม เจ้าคณะตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อ ร่วมทอดกฐินตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทะนุบำรุง พระพุทธศาสนาและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงค์ของกฐิน และได้มีกำลังในการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

พิธีถวายผ้ากฐินเริ่มขึ้นในเวลา 09.09 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี ประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายผ้ากฐินตรงหน้าพระสงฆ์ และยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีรับกฐิน ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด โดยเจ้าหน้าที่ประกาศยอดจำนวนเงินที่บริจาคร่วม การทอดกฐินครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 215,999 บาท ยอดเงินจำนวนนี้ได้นำถวายภิกษุ สามเณร และถวายการก่อสร้างศาสนสถานต่อไป

ทั้งนี้ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่าการทอดกฐินนั้นจะทอดกันหลังจากออกพรรษาแล้วในระยะเวลา 1 เดือนซึ่งแต่ละวัดใน 1 ปี จะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว การทอดกฐินสามัคคีนี้ถือเป็นประเพณีที่คนไทยได้ทำติดต่อกันมาช้านาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความรักษาสามัคคีของคนในชุมชนและต่างจังหวัดให้ผูกสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นต่อการทำนุบำรุงศาสนาให้มีเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย