อลังการ!!คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า รุ่นที่ 67 หนองคาย จัดขบวนแห่อัญเชิญองค์เจ้าปู่-ย่าหนองคาย ในงานประจำปีศาลเจ้าปู่-ย่า ระหว่างวันที่ 8 -17 พ.ย. 61

วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าปู่-ย่าหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า รุ่นที่ 67 จังหวัดหนองคาย ได้จัดงานสมโภชเจ้าปู่-ย่าหนองคาย หรือ งานงิ้ว ประจำปี 2561 ขึ้นโดยได้จัดขบวนแห่มังกรทอง,สิงโต ,เอ็งกอ ,หล่อโก๊ว, เทพธิดา ,เจ้าแม่กวนอิม และ ขบวนนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก กว่า 300 คน เพื่อร่วมอัญเชิญองค์เจ้าปู่-ย่า หนองคาย เทพเจ้า เทพธิดา ออกจากศาลเจ้าปู่-ย่า หนองคาย พร้อม บรรดาเซียนต่างๆ ขึ้นรถแห่งรอบเมืองไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม และ ถนนมีชัย ผ่านร้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ก่อนอัญเชิญไปประทับที่ศาลเจ้าชั่วคราวบริเวณโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก หรือโรงเรียนจีนกลางเมืองหนองคาย เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้

โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นางรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ ประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน นายสุเมธ เอียสกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า รุ่นที่ 67 จังหวัดหนองคาย และ หัวหน้าส่วนข้าราชการภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า หนองคาย รุ่นที่ 67 พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าปู่-ย่า

การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณขององค์เจ้าปู่-ย่า ที่ทำให้ทุกคนในจังหวัดหนองคายอยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นธุรกิจการเงินเจริญรุ่งเรือง โดยในปีนี้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 8-17 พ.ย.2561 รวม 10 วัน 10 คืน ภายในงานนอกจากมีการกราบไหว้องค์เจ้าปู่-ย่า และ เทพเจ้าต่างๆแล้ว ยังจะจัดให้มีการประมูลวัตถุมงคลของเจ้าปู่-ย่า พร้อมทั้งการแสดงของคณะอุปรากรจีน หรือ งิ้ว ซุ้มวัฒนธรรมจีน การจำหน่ายสินค้าและการจำหน่ายอาหาร ตลอดการจัดงานอีกด้วย.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย