มข.หนองคาย ร่วมกับ ทม.หนองคาย จัดสัมมนา “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ต้นแบบ” โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนของจังหวัดและการสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว

วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย  นายกำภล  เมืองโคตร  นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางการท่องเที่ยว  เรื่อง “ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ” โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนของจังหวัด และการสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว  ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  และเทศบาลเมืองหนองคาย  

สำหรับโครงการดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้แก่หน่วยงานต่างๆ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา  คณาจารย์  และประชาชนทั่วไป  ที่ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ภาพรวมของจังหวัด 

โดยมีนายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย   CEO บริษัท ช.ทวี  จำกัด (มหาชน)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ผู้บุกเบิกและริเริ่มก่อตั้ง  บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง  KHONKAEN THINK THANK  (KKTT)  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  และผู้สนใจได้รับฟัง.

กลับ กลับหน้าหลักติดต่อเรา

Copyright © 2016 nongkhainewsonline : ข่าวออนไลน์หนองคาย